Loading...

Pages

Rabu, 02 Februari 2011

KUMPULAN SOAL SOAL


SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 1. Ada berapa ayat surat Al Falaq… lima
 2. Surat Al Falaq diturunkan di kota… Mekkah
 3. Sebutkan bunyi sutar Al Falaq ayat kedua… minsyarima kholaq
 4. Siapakah adik kandung Umar bin Khatab… Fatimah
 5. Ada berapa juzkah kitab suci Al Quran….. 30 juz
 6. Selain kota Mekkah Al Quran diturunkan Allah juga di… Madinah
 7. Surat yang pertama kali turun adalah… Al Alaq
 8. Ada berapakah hufuf-huruf qolqolah… lima
 9. Firman Allah terdapat dalam… Al Quran
 10. Sebutkan dua contoh idhgom syamsyiyah…
 11. Apakah sifat arti iradah… berkehendak
 12. Penglihatan Allah tidak… terbatas
 13. Apakahb arti dari sifat baqo… kekal
 14. Apakah bukti bahwa Allah itu ada… adanya alam semesta
 15. Lawan dari sifat wajib adalah… sifat mustahil
 16. Al Quran merupakan perkataan… Allah
 17. Mengapa Allah disebut berdiri sendiri… Karma tidak ada yang mendirikankan Nya
 18. Apakah arti esa… satu
 19. Sifat tentang hak mutlaq Allah disebut… jaiz
 20. Apakah arti qidam… terdahulu
 21. Sebutkan huruf-huruf izhar halqi…
 22. Izhar halqi adalah…jika nun atau tanwin bertemu dengan saalah satu huruf izhar
 23. Jika  Al bertemu dengan huruf nun adalah…idghom syamsiyah
 24. Apa arti jaiz menurut bahasa… boleh
 25. Berikan contoh  sifat jaiz Allah… api tidak panas ketika membakar nabi ibrahim
 26. Apa arti…
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan
 1. Apa arti Al Fatehah… pembuka
 2. Membaca surat Al Fatehah termasuk… rukun solat
 3. Apa hikmahnya Allah menciptakan nyamuk… agar manusia berfikir untuk mencari penangkalnya
 4. Allah tidak menciptakan alam dengan… sia sia
 5. Apa arti thaharoh… bersuci
 6. Apa arti hadas… segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur
 7. Apa arti najis… benda yang dianggap kotor menurut syara
 8. Apa yang dimaksud dengan air mutlaq…. Air suci lagi mensucikan
 9.  Sebutkan tiga macam air mutlaq…… air sumur, air mata air. Air  air hujan
 10. Sebutkan empat macam benda-benda yang dianggap najis….darah, nanah, tai, kencing
 11. Apa yang dimaksud najis mugholazoh…..najis berat atau najis besar
 12. Beri contoh najis muhgolazoh…….air liur anjing dan babi
 13. Perintah berkurban tercantum dalam surat / ayat ….al kautsar ayat 2
 14. Bagaimana cara menghilangkan najis mugholazoh…..dengan air sebanyak kali 7 kali  satu kali dengan air bercampur tanah
 15. Solat itu mencegah perbuatan keji dan……. Munkar
 16. Apa arti solat menurut bahasa…..doa
 17. Apa arti shalat menurut istilah…….perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratu ikhraom dan diakhiri dengan salam
 18. Sebutkan 4 syarat wajib solat….islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tidur
 19. Sebutkan 4 syarat sah solat……suci dari hadas besar maupun hadas kecil,  suci badan, suci tempat, suci pakaian
 20. Sebutkan 4 rukun solat …niat, berdiri bagi yang kuasa, takbiratul ikhram, dan membaca surat alfatehah
 21. Rukun solat itu ada yang fikli dan ada yang... Qouli
 22. Sebutkan 4 sunnah dalam solat…….mengangkat tangan ketika  takbiratul ikhram,bersedekap, membaca doa  iftitah, dan membaca surat pendek.
49. Apa perbedaan rukun dengan sunnah….rukun tidak boleh ditinggalkan, kalau ditinggalkan solatnya batal, sunnah kalau ditinggalkan dan bila dikerjakan mendapat pahala
50. Tahiyat awal hukumnya….. sunnah muakad
51. Tertib adalah rukun solat yang ke….13
51. Menutup aurat adalah syarat…..sah solat
52. Aurat wanita adalahseluruh tubuhnya kecuali…..muka dan telapak tangan
53. Sebutkan dua syarat wajib solat…..islam dan berakal sehat
54. Apakah yang dimaksud rukun solat…ibadah dalam solat yang tidak boleh            ditinggalkan
55. Sebutkan dua hal yang membatalkan solat….berhadas dan makan minum
56. … …. Terdapat bacaan ghunnah
57.  ……………. Adalah alif lam……qomariyah
58. Apa arti Al kautsar……nikmat yang banyak
59. Perintah berkurban terdapat dalam surat….dan ayat…..al kautsar, ayat ke dua
60. Sebutkan huruf-huruf qolqolah……
61. Perintah berkurban tercantum dalam surat ….  ayat…….. surat al kautsar dan ayat kedua
62. Mengapa kita harus berbuat baik….karna Alloh selalu mengawasi
63. Waqof ihktiyari ada berapa macam…. Ada 4 sebutkan…tam, kafi, hasan, qobih
64. Dimana nabi Ibrahim dilahirkan……faddam arrom / Babiloniya
65. Siapa yang mendapat gelar Kholilulloh…. Nabi Ibraohim as
66. Sebutkan sifat-sifat nabi Ismail AS…..patuh pada orang tua dan taat menjalankan perintah Alloh
67. Subhanalloh adalah bacaan…….tasbih
68. Sebutkan perbedaan qodo dan qodar….qodo ketentuan alloh yang belum terjadi, qodar ketentuan alloh yang sudah terjadi
69. Sebutkan bacaan kalimat  tauhid…….
70. Malaikat penjaga surga bernama..,… ridwan
71. Wahyu yang pertama kali turun adalah…..al alaq 1 sampai 5
72. Ketikan hijrah nabi Muhammad ditemani oleh......abu bakar siddiq
73. Sebutkan 3 nama lain al quran …… al huda, al furqon, an nur                     
74. Bisa bahasa  binatang adalah mukjizat……nabi sulaiman                      
75. Sebutkan 4 sifat wajib bagi rosul…..siddiq, tablig, amanah, fatonah
76. Alloh bersifat wahdaniyah artinya….. maha esa
77. Wasyamsyi waduhaha walqomari iza…..talaha
78. Sebutkanj perbedaan nabi dan rosul……nabi mendapat wahyu untuk dirinya     sendiri, rasul mendapat wahyu untuk dirinya sendiri  dan umatnya
79. Apakah arti solat jama’a……dua solat fardu yang digabungkan dalam satu waktu
80. Alloh maha pencipta karma itu alloh disebut….al kholiq
81. Wahyu yang terakhir turun adalah…..al maidah ayat 3
82. Ketika haijrah rosul bersembunyi  di …gua tsur
83. Alkloh bersifat wujud artinya….ada
84. Sebutkan 5 mukjijat nabi Muhammad saw…..al quran, isra mikraj, membelah bulan, dijari-jarinya mengeluarkan air, makanan sedikit dimakan orang banyak
85. Apa arti solat qosor…….memendekkan rokaat solat
86. Membaca al fatehah dalam solat adalah…rukun solat
87. Apa arti an nashr… . pertolongan
88. Sebutkan huruf-huruf izhar halqi……
89  Siapa nama gelar rohul quddus….. malaikat jibril
90 .Apa yang dimaksud wakaf ihtibari…..wakaf yang digunakan untuk murid yang baru belajar
91. Huruf ….. ( tho) adalah tanda wakaf…….kafi
92. Apa arti abul ambiya….. bapak para nabi
93. Siapa nama raja yang membakar nabi Ibrahim……namrud
94. ………..(banaa’a) jika diwakofkan dibaca….kafi
95. Ibu nabi Ismail bernama….Siti Hajar
96. Alhamdlillah adalah bacaan….tahmid
97. Apa arti fathul mekkah….kemenamgan atas kota mekkah
98. …………. ( minhaa) terdapat bacaan….izhar halqi
99. Sebutkan rosul-rosul yang ulul azmi……Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad
100.  Apa yang dimaksud waqof ikhtiyari…..berhenti karma terpaksa, selagi tidak merusak makna.
SOAL SOAL PAI UNTUK LOMBA

1.      Siapa yang menggantikan tempat tidur nabi ketika  hijrah….. Ali bin abi thalib
2.      Apa arti al qodar…… kemuliaan
3.      Sebutkan bulan-bulan qomariah…..muharam, safar, rabiul awal, rabiul akhir.
Jumadil awal, jumadil akhir, rajab, sa’ban, ramadhan, syawal, zulkaidah, zulhijjah
4.      Apa arti al qoddar……kemuliaan
5.      Wahyu yang pertama kali turun yaitu surat….al alaq
6.      Apa arti al lahab…….api yang bergejolak
7.      ………………………….Salaamun hiyahat tamat la’….ilfajri      
8.      Apa yang dimaksud wasol….menyambung
9.      kerajaan
10.  Babilonia sekarang menjadi Negara……Irak
11.  Tuliskan doa untuk belajar…..robby zidni ilma warzukni fahma
12.  Malaikat pencabut nyawa adalah……izrail
13.  Istri pertama nabi ibrahim adalah…..siti sarah
14.  Arti surat alfatihah ayat kedua adalah….segala puji bagi alloh tuhan seluruh ala
15.  Sifat jaiz alloh ada ……..satu
16.  Nabi Muhammad diangkat menjadi rosul usia…..40 tahun
17.  Nabi adam as disebut abul bashor yang artinya…..bapak manusia\...
18.  Surat al kafirun diturunkan  dikota……mekkah
19.  Mahkluk yang paling durhaka kepada alloh wst adalah…..iblis
20.   Apa berbedaan malaikat dengan munusia…..malaikat mahkluk gaib, manusia mahkluk nyata
21.  Sebutkan macam-macam wakof ikhtiyari….tam, kafi, hasan, qobih
22.  Ayah nabi ibrahim bernama….azar
23.  Apa arti abul anbiya…..bapak para nabi
24.  Bacaan tasybih adal;agh…..subhanalloh
25.  Sebutkan doa ketika memasuki masjid………..

0 komentar:

Posting Komentar